Uslovi korišćenja

Poslednja izmena: 12. mart 2021. godine

Hvala Vam što ste posetili Internet sajt naplatidug.rs (u daljem tekstu: Internet sajt). Pre korišćenja ovog Internet sajta pažljivo pročitajte sledeće Uslove korišćenja. Naplatidug.rs je Internet sajt edukativnog karaktera koji je nastao kao rezultat projekta „Analysis of the Impediments to the sale of due unpaid receivables held by MSMEs“ (u daljem tekstu: Projekat) koji provodi Balkanski centar za regulatornu reformu, sa registrovanim sedištem u Prote Mateje 18, 11000 Beograd, Republika Srbija, registrovano pri Agenciji za privredne registre pod matičnim brojem: 17671995 (u daljem tekstu: BCRR), a koji finansira Konfederacija Švajcarske kroz Swiss Agency for Development and Cooperation u Srbiji.

Korišćenjem ovog Internet sajta, prihvatate ove Uslove korišćenja. Ukoliko ne prihvatate ove Uslove korišćenja, molimo Vas da ne koristite ovaj Internet sajt i da ga odmah napustite.

 

Upotreba sadržaja

Osim ukoliko nije drugačije predviđeno samim sadržajem Internet sajta, imate pravo da pregledate, kopirate, štampate i distribuirate, ali ne i da menjate, sadržaj na ovom Internet sajtu, pod uslovom da (a) ga koristite u informativne i nekomercijalne svrhe i (b) svaka kopija sadržaja ima obaveštenje o autorskim pravima, ili druge napomene u vezi sa sadržajem koje se zahtevaju u konkretnom slučaju.

U obavezi ste da ovaj Internet sajt i njegov sadržaj koristite u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

Nepoštovanje bilo kojih Uslova korišćenja imaće za posledicu automatsko ukidanje svih prava koja su Vam dodeljena, bez prethodnog obaveštenja, a Vi morate odmah uništiti sve primerke materijala ili podataka koje posedujete ili su pod Vašom kontrolom, a koje ste preuzeli sa ovog Internet sajta. BCRR zadržava pravo, prema sopstvenoj odluci, da Vam zabrani pristup ovom sajtu ili nekom njegovom delu bez prethodnog upozorenja.

 

Politika privatnosti

Ovim putem želimo da vas obavestimo da kada posetite našu internet stranu mi ne prikupljamo nikakve lične podatke o Vama. Međutim, prikupljamo određene tehničke informacije o vašoj poseti ovom Internet sajtu.

Ovde je opisano šta se dešava sa informacijama o vašoj poseti našem Internet sajtu:

  • Informacije koje se automatski prikupljaju i pohranjuju

Kada posetite ovaj Internet sajt, BCRR će možda sačuvati neke od sledećih informacija:

  • IP adresu sa koje ste pristupili našoj internet strani;
  • datum i vreme;
  • URL internet strane putem koje ste došli na naš veb-sajt;
  • ime datoteke ili reči koje ste pretraživali;
  • stranice koje ste posetili na našem sajtu;
  • sadržaj na koji ste kliknuli na određenoj stranici;
  • pretraživač i operativni sistem koji ste koristili.

 

BCRR ne prikuplja niti čuva lične podatke tokom ovih procesa. Ove informacije se koriste kako bi Internet sajt bio korisniji za sve posetioce, kako bi se uočili potencijalni problemi u njegovom funkcionisanju, te kako bi se unapredila sveukupna bezbednost Internet sajta.

Ništa od vaših ličnih podataka nije potrebno kako biste pregledali ovaj Internet sajt.

  • Kolačići

Kako bi ovaj Internet sajt funkcionisao kako treba, koriste se male datoteke koje Internet sajt pohranjuje na Vaš uređaj. Kolačić je mala tekstualna datoteka koju Internet sajt čuva na Vašem računaru ili mobilnom uređaju kada posetite ovaj Internet sajt. Kolačići se koriste kako bi Vaš uređaj bio prepoznat prilikom svake sledeće posete.

Ovaj Internet sajt koristi kolačiće koji traju koliko i jedna sesija/poseta Internet sajtu i to u tehničke svrhe. Ovi kolačići ne beleže trajno podatke, niti se čuvaju na hard drajvu Vašeg uređaja. Dostupni su samo onoliko koliko je aktivna Vaša sesija u pretraživaču. Kada zatvorite pretraživač, ovi kolačići nestaju.

Kolačiće mogu da postave i treće strane čije usluge ovaj Internet sajt koristi.

Korišćenje kolačića nije ni u kakvoj vezi sa informacijama koje mogu sadržati lične podatke. Možete ukloniti ili blokirati kolačiće tako što ćete promeniti podešavanja vašeg pretraživača. Za uputstva kako da isključite kolačiće, molimo vas posetite: https://www.aboutcookies.org/.

Svi lični podaci (Vaše ime, adresa, broj telefona ili e-mail adresa) koje ostavite na sajtu putem elektronske pošte ili na neki drugi način, BCRR će koristiti u skladu sa Izjavom o privatnosti Internet sajta. Bilo koja druga saopštenja ili materijali koje prenesete na sajt, kao što su pitanja, komentari, predlozi i slično, neće se smatrati poverljivim informacijama niti će biti zaštićeni.

Upoznati ste i saglasni da ćemo Vaše lične podatke koristiti u skladu sa našom Politikom privatnosti i Uslovima korišćenja kolačića, koji su sadržani u ovim odredbama. Ovim prihvatate uslove i obaveze predviđene Politikom privatnosti i Uslovima korišćenja kolačića.

 

Prava intelektualne svojine

Osim ukoliko nije drugačije predviđeno, sadržaj na ovom Internet sajtu uređuje BCRR.

Ovaj Internet sajt i njegov sadržaj su zaštićeni zakonima o autorskim pravima, žigovima i drugim zakonima i propisima Republike Srbije. BCRR zadržava sva prava koja nisu izričito data ovim Uslovima korišćenja.

Osim ukoliko ovim Uslovima nije izričito dozvoljeno, nemate pravo na korišćenje naziva ili poslovnog imena „Balkanski centar za regulatornu reformu“ ili „BCRR“, logotipa BCRR, kao ni drugih registrovanih ili neregistrovanih žigova ili oznaka BCRR koji se pojavljuju na ovom Internet sajtu. Pomenute nazive, žigove ili logotipe zabranjeno Vam je da koristite u saopštenjima za javnost, reklamama ili na drugim marketinškim materijalima bez obzira da li su u pisanoj, elektronskoj ili nekoj drugoj formi, bez prethodne pisane saglasnosti BCRR.

Žigovi drugih lica na ovom Internet sajtu pominju se samo za potrebe identifikacije i ne ukazuju na to da su ta lica odobrila ovaj Internet sajt ili bilo šta od njegovog sadržaja. Ovi Uslovi korišćenja Vam ne obezbeđuju nikakvo pravo na korišćenje žigova drugih lica.

 

Odricanje i ograničenje odgovornosti

Ovaj Internet sajt sadrži samo opšte informacije i BCRR putem ovog Internet sajta ili bilo kog njegovog dela ne pruža bilo kakve profesionalne savete ili usluge. Pre donošenja bilo kakve odluke ili preuzimanja bilo kakve radnje koja može uticati na vaše poslovanje, treba da se posavetujete sa kvalifikovanim profesionalnim savetnikom iz odgovarajuće oblasti Vašeg poslovanja.

Ovaj Internet sajt je dostupan u viđenom stanju i u vezi sa njim BCRR ne daje nikakve potvrde niti garancije. Ne ograničavajući važenje prethodno navedenog uslova, BCRR ne garantuje da će ovaj Internet sajt ili njegov sadržaj biti bez grešaka niti da će ispuniti bilo koje određene kriterijume kvaliteta. BCRR izričito ne preuzima bilo kakvu odgovornost u vezi sa sadržajem ovog Internet sajta.

Ovaj Internet sajt koristite na sopstveni rizik i prihvatate potpunu odgovornost i rizik gubitka koji može nastati kao posledica njegovog korišćenja. BCRR nije odgovoran ni za kakvu štetu nastalu po bilo kom osnovu, a koja je nastala u vezi sa korišćenjeom ovog Internet sajta ili nekog dela njegovog sadržaja.

Određeni linkovi na ovom Internet sajtu upućuju na druge Internet sajtove ili stranice koje uređuju treća lica nad kojima BCRR nema kontrolu. U tom pogledu, BCRR ne daje nikakvu potvrdu niti garanciju u pogledu takvih Internet sajtova, stranica niti njihovog sadržaja.

Navedene izjave i ograničenja odgovornosti se odnose ne samo na BCRR, već i na sva druga lica koja su uključena na bilo koji način u izradi ovog Internet sajta i njegovog sadržaja.

 

Ostali uslovi

BCRR ima pravo da u svakom trenutku, po sopstvenom nahođenju, izmeni ove Uslove korišćenja tako što će njihove izmenjene verzije objaviti na linku Uslovi korišćenja (tj. na ovoj Internet stranici) ili na drugom mestu na ovom  Internet sajtu. Izmene će proizvoditi dejstvo od trenutka objavljivanja, osim u slučaju da je izričito navedeno drugačije. Vaša je odgovornost da se, proveravajući ovu stranicu, upoznate sa svim eventualnim izmenama Uslova korišćenja. Vaše dalje korišćenje ovog Internet sajta nakon izmene Uslova korišćenja predstavlja Vaše prihvatanje istih.